DH0011l Theory Composition - Musical Semiotics

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu H60358 Teorie kompozice III v rámci magisterského stupně studia, přijetí do doktorského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Sémiotika - sémantika, historie oboru.
  Systémovost hudebního díla, vstupy, výstupy, typy znaku, obecně, specificky hudebně.
  Richardsův trojúhelník reference s modifikací pro autora a interpreta v komunikačním řetězci.
  Funkce znaku - konotační, denotační.
  Tři roviny sémantické aktivity: syntaktická, sémantická, pragmatická.
  Aspekty syntaktické roviny: konstruktivní, statistický, sémantický, pragmatický.
  Aspekty pragmatické roviny.
  Syntagma - paradigma, informace - redundance.
Literature
 • Doubravová, J.: Sémiotika v teorii a praxi - Proměny a stav oboru do konce 20.století, Praha, Portál 2009. info
 • Doubravová, J.: Sémantické gesto, Praha, Karolinum 2011. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Praha, Argo 2009. info
 • Faltus, L.: Hudební sémiotika pro skladatele, Brno, JAMU 1994. info
 • Fukač, J.: Základy hudební sémiotiky, Díl 1.-3., Brno, Masarykova univerzita 1992. info
 • Jiránek, J.: Hudební sémantika a sémiotika, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1996. info
 • Tondl, L.: Půl století poté. Pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních desítiletích, Praha, Karolinum 2006. info
Teaching methods (in Czech)
Řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí v praxi.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 5.
Teacher's information
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH0011l