H80012l Introduction to the Music of South India I

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80012z Introduction to the Music of South India I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 3 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/3, only registered: 0/3
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má za cíl rozšíření rytmického a melodického potenciálu studentů klasické a jazzové hudby pomocí jihoindické koncepce slabik nazývané Konnakol. Rytmickou část představuje taktové označení Tála a jeho metrická rozdělení: důraz na Adi Tála (8/4), dále Rupaka (3/4), Misra Chapu (7/8), Kanda Chapu (5/8). Využití systému Tála pomocí prstových a tleskacích technik Laghu, Drutam, Anu-Drutam. Melodická složka je prezentována pomocí Rága a jejího rozdělení na 72 stupnic. Důraz na spojování kombinací hlásek - Solkattu. Vytváření rytmů pomocí různých geometrických tvarů - Yati. Značná část je věnována třem základním koncepcím: Mora (opakování rytmického motivu), Korvai (Mora koncept založený na pětislabikové frázi), Koraipu (střídaní hudební myšlenky mezi jednotlivými hráči). Prezentace hudebního materiálu pomocí audio a video nahrávek. Studenti jsou obeznámeni s tradičními nástroji jižní Indie. Jsou schopni uplatnit koncepci Konnakolu v hudbě západního světa a využít ji při hře na membranofony a idiofony.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova 1. Tála 2. Rága 3. Mora 4. Korvai 5. Koraipu
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H80012l