H60228FA Methodology I

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
schopnost předávat zkušenosti mladým adeptům hry
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - V LS II. ročníku se výuka zaměří na historii fagotu (XVI. století), vývoj fagotu v Evropě v letech (1738, 1803, 1820 atd., vývoj v Německu, Francii, Itálii, Belgii atd.).
  - Teoretická příprava : výběr kandidáta, jeho hudební a tělesné předpoklady atp.
  - Výroba fagotu a jeho údržba.
  - Způsob hry : postoj, dýchání, tvoření tónu, nátisk, základní a pomocné hmaty, technika a výrazová stránka nástrojové hry atp.
Literature
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1958. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
 • Kratochvíl, J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů. SPN, Praha 1971. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, práce s modelem z nižších ročníků i se studenty konzervatoře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60228FA