H60141Nl Staging Seminar II

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
1/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60141Nz Staging Seminar II )
Aktivní účast min. v jedné inscenaci v rámci Komorní opery.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Příprava absolventského projektu - ztvárnění velké role v inscenaci Komorní opery.

Syllabus (in Czech)
 • Příprava a zvládnutí větší role v Komorní opeře.

  - rozbor role
  - představa režiséra
  - hudební nastudování s dirigentem
  - vývojová linie postavy
  - vztahy a konflikty
  - vnitřní monolog postavy
  - hledání výrazových prostředků

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Brockett, O.G. : Dějiny divadla. DÚ Lidové noviny 1999. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 8 z 16.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60141Nl