H60124l Choreography I

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Dofek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60124z Choreography I
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • - úvod do studia choreografie, osobnost choreografa (předpoklady)
  - funkce pohybového projevu, tance a choreografie v opeře, operetě
  a muzikálu
  - choreograf a pohybový a taneční styl (funkční využití odlišných pohybových
  a tanečních stylů a technik)
  - pohybový tvar a jeho tři složky (rytmická, prostorová, dynamická)
  - základní zdroje nových pohybových výrazových prostředků
  a) psychologicky motivované "netančené" nestylizované pohybové prvky odpozorované ze života a jejich funkční využití v práci režiséra a choreografa (funkční gesta, emocionální gesta, rituální gesta, společenská gesta)
  b) nestylizované pohybové motivy odpozorované z lidových tanců a jejich využití ve scénické praxi (rozbor videoprojekce)
Literature
 • Mlíkovská, J.: O choreografii (Výklady a etudy), ARTAMA, Praha 1996. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: O choreografické tvorbě, ÚKVČ, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: Choreografické etudy, ÚDLUT, Praha 1960. info
 • Nosál´, Š.: Choreografia l´udového tanca, SNP, Bratislava 1984. info
 • Kröschlová, J.: Výrazový tanec, Orbis, Praha 1964. info
 • Lifar, S.: Traité de choréographie, 1952. info
 • Humphrey, D.: The Art of Making Dances, NY 1959. info
 • Humphrey, D.: O choreografii, Osvětový ústav, Bratislava. info
 • Lopuchov, F. V.: Úprimne o choreografii (Preklad vybraných kapitol), VŠMU, Bratislava 1984. info
 • Vašut, V.: Dramaturgie baletu v ČSSR, SPN, Praha 1983. info
 • Rey, J.: Jak se dívat na tanec, Praha 1947. info
 • Blom, L. A.: The Intimate Act Of Choreography, University of Pittsburgh Press, 1982. info
 • Cerny Minton, S.: Choreography: A Basic Approach Using Improvisation, Human Kinetics, 2007. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60124l