H60104HSl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Bohuslav Matoušek (lecturer)
prof. ArtD. Peter Michalica (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
H60104HSl/01: No timetable has been entered into IS. M. Vacek
H60104HSl/02: No timetable has been entered into IS. F. Novotný
Prerequisites (in Czech)
H60104HSz Instrument Playing II
úspěšné uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60104HSl