H60101HSl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Bohuslav Matoušek (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable of Seminar Groups
H60101HSl/01: No timetable has been entered into IS. M. Vacek
H60101HSl/02: No timetable has been entered into IS. F. Novotný
Prerequisites (in Czech)
H60101HSz Instrument Playing I
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální, potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou zkouškou
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60101HSl