H60023VIl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60023VIz History of the Instrument and its Repertory II
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • dějiny a literatura nástroje od romantismu do současnosti
Literature
  • Šmolík, J. : Ladislav Černý - violista. Supraphon, Praha 1977. info
  • Květ, J.M. : Jiří Herold - violista. Edice #Kdo je", sv. 75, Praha 1947. info
  • Žídek, F. : Čeští houslisté (violisté) tří staletí. Panton, Praha 1982. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60023VIl