H40088FAl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H40088FAz History of the Instrument and its Repertory II
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • - Kontrafagot - příbuzný fagotu - jeho vznik a vývoj.
  - Uplatnění kontrafagotu v komorní a symfonické tvorbě.
  - Významní čeští a světoví fagotisté.
  - Literatura 19. století.
  - Komorní uplatnění fagotu, literatura.
  LS
  - Literatura 20. stol.
  - Literatura pro fagot sólo.
  - Fagotové školy a etudy.
  - Literatura o fagotu a o fagotové hlasivce.
  - Kompletní zopakování a utřídění veškeré studované látky.
  - Příprava na SZZ.
Literature
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
 • Kratochvíl, J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů. SPN, Praha 1971. info
 • Kolneder, W. : Fagot. Lipsko 1977. info
 • Langwill, L.G. : The Basson. Royal Music Assoc., Londýn 1940. info
 • Jakubec, J. : Fagotová hlasivka. JAMU, Brno 1970. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H40088FAl