HPH004Bl Studium odborných textů II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/26/75. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH004Az Studium odborných textů I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).
"Journal club" je formát výuky, kdy se studenti na při pravidelných setkání věnují kritickým hodnocením nedávno vydaných a nových článků v akademické literatuře, zejména z oblasti odborných časopisů.
Studenti vyjadřují svůj názor na k vhodnosti výzkumného návrhu, použité statistiky a postupů bádání, vhodnosti použitých kontrol a relevanci dosažených výsledků, atd. Cílem je seznámit se s pokročilou literaturou ve svém oboru. Tato forma výuky dále zlepšuje schopnost studentů porozumět a diskutovat o aktuálních tématech oboru.
Learning outcomes (in Czech)
1/ Student umí vyhledat aktuální a relevantní odborné články příslušné pro jeho badatelské téma
2/ Student rozumí odbornému textu jak v českém, tak cizím jazyce
3/ Student poučeně argumentuje přednosti a limity vybraného textu
4/ Student dokáže poučeně diskutovat ve skupině
5/ Student umí popsat aktuální výsledky výzkumu ve vytčené specializaci
Syllabus (in Czech)
 • 1/ Úvodní setkání: zadání oblasti zájmu
 • 2/ 2. až 11. setkání: diskuse a rozbor textů
 • 3/ závěrečné kolokvium
Literature
 • International Arts Manager. Lewis Business Media.
 • The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. Brussels: ENCATC, ISSN 2224-2554
 • The Journal of arts management, law, and society. Washington, DC: Heldref Publications. ISSN 1063-2921.
 • The Journal of arts management and law. Washington, D.C.: Helen Dwight Reid Educational Foundation. ISSN 0733-5113.
 • Das Orchester. Schott Music
 • International journal of music business research. International Music Business Research Association. ISSN: 2227-5789
Teaching methods (in Czech)
pravidelná výuka - seminář
Assessment methods (in Czech)
Esej - review článek k jednomu vybranému tématu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HPH004Bl