HPH004Az Studium odborných textů I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/26/75. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies FoM – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( D )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).
"Journal club" je formát výuky, kdy se studenti na při pravidelných setkání věnují kritickým hodnocením nedávno vydaných a nových článků v akademické literatuře, zejména z oblasti odborných časopisů.
Studenti vyjadřují svůj názor na k vhodnosti výzkumného návrhu, použité statistiky a postupů bádání, vhodnosti použitých kontrol a relevanci dosažených výsledků, atd. Cílem je seznámit se s pokročilou literaturou ve svém oboru. Tato forma výuky dále zlepšuje schopnost studentů porozumět a diskutovat o aktuálních tématech oboru.
Learning outcomes (in Czech)
1/ Student umí vyhledat aktuální a relevantní odborné články příslušné pro jeho badatelské téma
2/ Student rozumí odbornému textu jak v českém, tak cizím jazyce
3/ Student poučeně argumentuje přednosti a limity vybraného textu
4/ Student dokáže poučeně diskutovat ve skupině
5/ Student umí popsat aktuální výsledky výzkumu ve vytčené specializaci
Syllabus (in Czech)
 • 1/ Úvodní setkání: zadání oblasti zájmu
 • 2/ 2. až 11. setkání: diskuse a rozbor textů
 • 3/ závěrečné kolokvium
Literature
 • The Journal of arts management and law. Washington, D.C.: Helen Dwight Reid Educational Foundation. ISSN 0733-5113.
 • International Arts Manager. Lewis Business Media.
 • The Journal of arts management, law, and society. Washington, DC: Heldref Publications. ISSN 1063-2921.
 • Das Orchester. Schott Music
 • The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. Brussels: ENCATC, ISSN 2224-2554
 • International journal of music business research. International Music Business Research Association. ISSN: 2227-5789
Teaching methods (in Czech)
pravidelná výuka - seminář
Assessment methods (in Czech)
Esej - review článek k jednomu vybranému tématu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/HPH004Az