HJX00Nz German

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
3/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Foreign Languages Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Požadavky pro jednotlivé skupiny: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 vstupní znalost A2 SERR Němčina pro hudební praxi II HJ0008 A2 - B1 SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 nulová znalost, mírně pokročilí HJ0002 A1 SERR, pokročilí HJ0003 B1 SERR) Zájemce o nepovinné jazyky lze zařadit i do skupin HJ 0007-8
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 65 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/65, only registered: 0/65
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosáhnout během studia v rámci jednotlivých úrovní A2 až B1+ SERR dovednosti komunikovat slovem i písmem na odpovídajíc úrovni , a to i v odborné rovině, dále schopnost orientovat se v odborných cizojazyčných textech. Získat jazykové kompetence potřebné pro úspěšnou praxi hudebníka či hudebního manažera tak, aby absolventi byli schopni spolupracovat se zahraničními kolegy a působit i v zahraničním angažmá.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z učení mají být řádnou oporou pro praxi hudebníka či manažera, výuka má podpořit schopnost mezinárodní orientace a spolupráce. Němčina pro hudební praxi II HJ0008 výstupní znalost B1+ SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí - výstupní znalost A2+ SERR Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 výstupní znalost A1 SERR, mírně pokročilí HJ0002 A2+ SERR, pokročilí HJ0003 B1-B2 SERR)
Syllabus (in Czech)
  • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 Němčina pro hudební praxi II HJ0008 Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia) HJ0005 (2. ročník studia) Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001, mírně pokročilí HJ0002, pokročilí HJ0003)
Literature
  • Horáčková, K.: Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
  • Dusilová, Doris: Sprechen Sie Deutsch? Díl 1-2
  • Funk, Hermann: Studio d. B1
  • Batušek, J., Horová, E.: Česko- německý slovník hudební terminologie. Praha, SPN 1988. info
  • Batušek, J., Horová, E.: Německo-český slovník hudební terminologie. Praha, SPN 1989. info
  • HORÁČKOVÁ, Květoslava. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda (The Operas of Janáček in the Translations of Max Brod). In Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. brno: JAMU, 2007, 196 pp. ISBN 978-80-86928-28-9. info
  • Různé aktuální textové materiály z odborných časopisů.
Teaching methods (in Czech)
Frontální výuka, samostatná práce - prezentace, využití autentických materiálů (texty i média), e-learning moodle.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: Zápočet Udělení zápočtu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů,3 dílčích elektronických testů, splnění závěrečného lexikálně-gramatického testu. Doložené absence lze řešit podle SaZ čl. 18 (1).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/HJX00Nz