HJX00Iz Italian

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
3/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Vybíralová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
HJX00Iz/A: Wed 10:10–10:55 012, Wed 11:00–11:45 012, Thu 11:50–12:35 012, Z. Vybíralová
HJX00Iz/B: Wed 9:20–10:05 012, Thu 10:10–10:55 012, Thu 11:00–11:45 012, Z. Vybíralová
HJX00Iz/C: Wed 12:40–13:25 209, Wed 13:30–14:15 209, Thu 9:20–10:05 012, Z. Vybíralová
Prerequisites (in Czech)
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech úrovní A1 SERR až B2+ SERR.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Zvládnutí italského jazyka na úrovni A1 až B2 SERR po stránce gramatické, lexikální, praktické i hudebněterminologické. Italština pro hudební praxi I - úroveň A2/B1, Italština pro hudební praxi II - úroveň B1+. Nepovinný jazyk Italština (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A1 po B2. Povinný jazyk pro studenty oboru operní zpěv typ A - minimální dosažená úroveň B1+.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z výuky směřují k profesním kompetencím.
Syllabus (in Czech)
Literature
  • Vybíralová,Z.: Cvičebnice italské gramatiky pro mírně a středně pokročilé. Brno 2011. info
  • Vybíralová,Z.: Italsko-český slovník hudební terminologie, Brno, 2000. info
Teaching methods (in Czech)
Frontální výuka, práce s textem, využití AV materiálů, poslech s kontrolou porozumění, samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení zimního semestru: 2 průběžné testy v semestru a závěrečný test v zápočtovém týdnu, vše splněno minimálně na 50%. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno účastí minimálně 70% včetně přednášek (omlouvání absencí dle SaZ čl.18, odst.1) a plněním zadávaných samostatných úkolů, mezi nimiž jsou i 3 testy v moodle.jamu.cz.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HJX00Iz