HF1004z Přehled světových dějin umění 20.století do roku 1945 I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Představit významné osobnosti, díla, umělecké skupiny, programy a instituce umění Evropy a Ameriky z let 1900–1930, představit současné myšlení o moderním umění a charakterizovat klíčové dobové i současné texty.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti budou mít základní přehled o uměleckých institucích, klíčových osobnostech a jejich tvorbě, budou schopni rozpoznat základní díla a budou schopni stručně charakterizovat umělecké programy a skupiny umění Evropy a Severní Ameriky z let 1900–1930.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Otcové moderní myšlenky: Darwin, Nietsche, Marx, Freud a umění 2. Secese: Revoltující umělecké skupiny a moderna na akademiích: Vídeň, Berlín, Mnichov 4. Umělec, výroba, zákazník: Arts and Crafts, Wiener Werkstätte, Deutscher Werkbund 5. Manifesty expresionismu: Die Brücke, Der Blaue Reiter, theosofie a umění 6. Kubismus: Picasso, Braque, Gleizes, Gris, Léger; kubistické sochařství (Lipschitz, Zadkinw, Brancusi), architektura a design 7. Počátky abstrakce: Kandinsky, Delauny, Duchamp, Kupka 8. Světové výstavy I.: 1904 St. Louis, 1905 Liége, 1913 Ghent, 1915 Panama-Pacific 9. Americký sen: Modernismus (O’Keeffe, Hartley) vs. realismus (Wood, Hopper), Harlem Renaissance, Federal Art Project 10. Italský futurismus: Marinetti, Boccioni, Balla, Marey 11. Bauhaus ve Wiemaru: Gropius, Klee, Desbourg, Kandinsky 12. Avantgarda a ideologie I.: Malevič, Kandinsky, Lissitsky, Tatlin, socialistický klasicismus
Teaching methods (in Czech)
přednášky, doplněné prezentacemi s reprodukcemi klíčových děl, budou podpořeny společnou diskusí.
Assessment methods (in Czech)
požadovaná 50% účast na přednáškách, znalostní test z rozsahu probírané látky
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF1004z