HF0166z Inscenační seminář I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/8/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné složení přijímacích zkoušek a předpoklady k tvůrčí práci.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Inscenační seminář je přípravou posluchačů k účinkování v inscenacích Komorní opery HF JAMU a Studia Devítka. V prvním ročníku se jedná především o role němé, zaměřené na pohybovou stránku, mluvené slovo nebo na role činoherního typu.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvováním daného předmětu jsou studenti schopni uchopit menší roli po stránce herecké, hudební i pohybové. Účinkují především v projektech Studia Devítka a ročníkových projektech operních režisérů a to v pásmech operních árií, v různých hudebních fragmentech nebo jednoaktových operách.
Syllabus (in Czech)
 • - charakteristika postavy
 • - výrazové prostředky
 • - vývoj postavy
 • - vztahy k ostatním postavám
 • - kontakt s partnerem na jevišti
 • - ztvárnění němé, pohybové, sborové či malé sólové role
Literature
  recommended literature
 • Čechov, M. : O herecké technice. Divadelní ústav 1996. info
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního herce. Skripta JAMU, Brno 1965. info
Teaching methods (in Czech)
- cvičení, hudebně-dramatická laboratoř
- metody dovednostně-praktické
- metody inscenační a situační
Assessment methods (in Czech)
- příprava a zvládnutí alespoň jedné role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka
- na základě toho udělení zápočtu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0166z