HF0166l Inscenační seminář I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/8/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování daného předmětu v zimním semestru a tvůrčí přístup k zadaným úkolům.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava menší zpívané role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka.
Learning outcomes (in Czech)
Ztvárnění menší role v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka.
Syllabus (in Czech)
 • - rozbor role
 • - charakteristika postavy
 • - vztahy a konflikty
 • - vnitřní monolog
 • - představa režiséra
 • - výrazové prostředky
Literature
  recommended literature
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich, Praha 1988. info
 • Gregor, J. : Kulturgeschichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
 • HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. 1st ed. Praha: KANT, 2011. 268 pp. ISBN 978-80-7437-060-1. info
Teaching methods (in Czech)
kolektivní výuka - cvičení, diskuzní metody, metody dovednostně praktické, metody inscenační a situační
Assessment methods (in Czech)
zvládnutí menší role v v ročníkovém projektu studentů operní režie nebo ve Studiu Devítka, role může být i činoherního charakteru, menší závažnosti a rozsahu, na základě toho udělení zápočtu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0166l