HF0111z Jevištní řeč

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Irena Rozsypalová
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 15:10–16:45 009
Prerequisites (in Czech)
Rétorika – neboli řečnictví - je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči. Z tohoto základu vychází jevištní řeč. Předmět nutný pro studenty uměleckého zaměření. Předpokladem je znalost českého jazyka. Procvičuje se výslovnost, vyjadřování, prezentace, interpretace.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poznat a zdokonalit mluvený projev, používaný v osobním životě. Na to navazuje jevištní podoba mluveného projevu, následně výslovnost a výraz projevu zpívaného, procvičuje se rozdíl mezi civilním mluveným projevem a jevištní řečí.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat svůj mluvený projev
- používat příjemný, srozumitelný a kultivovaný hlas
- pohotově se vyjadřovat
- pracovat s textem
- uvědomit si sílu slov
- všechny tyto znalosti přenést na jeviště
- samostatně připravovat mluvené umělecké úkoly
Syllabus (in Czech)
 • - základy správné české výslovnosti
 • - všeobecný přehled v oboru a důležitost správného mluveného projevu
 • - dýchání a artikulace – praktické procvičování
 • - typické znaky českého mluveného projevu (předložky, asimilace znělosti, ráz)
Literature
  recommended literature
 • Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info
 • Jiří Kraus – Člověk mluvící – LEDA - Praha 2011
 • Jarmila Hrabalová – Dech, hlas a řeč od praxe k teorii a zpět – JAMU v Brně 2016
 • Miloš Kročil – Umění vyprávět – JAMU v Brně 2014
 • Jiří Kraus – Rétorika a řečová kultura – Univerzita Karlova v Praze 2010
 • Miloš Kročil - Na počátku bylo slovo – JAMU v Brně 2010
 • Markéta Pravdová – Čeština nově od A do Ž – Academia - Praha 2016
Teaching methods (in Czech)
V hodinách se střídá přednáška s ukázkami z praxe a samotná práce studentů - praktická cvičení:
- dechová, artikulační cvičení
- čtený a improvizovaný mluvený projev
- práce na konkrétních úkolech z hlavního oboru
Assessment methods (in Czech)
70 % účast ve výuce (v případě potřeby nabídka nahrazení výuky). Ověření teoretických znalostí formou rozhovoru před celou skupinou. Prezentace čtyř připravených různých textů před celou skupinou. Písemně vyhotovený a prakticky provedený předem zadaný text na téma Opera. Zápočet.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0111z