HF0111l Jevištní řeč

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Irena Rozsypalová
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 15:10–16:45 009
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu v zimním semestru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poznat a zdokonalit mluvený projev, používaný v osobním životě. Na to navazuje jevištní podoba mluveného projevu, následně výslovnost a výraz projevu zpívaného, procvičuje se rozdíl mezi civilním mluveným projevem a jevištní řečí.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat svůj mluvený projev
- používat příjemný, srozumitelný a kultivovaný hlas
- pohotově se vyjadřovat
- pracovat s textem
- uvědomit si sílu slov
- všechny tyto znalosti přenést na jeviště
- samostatně připravovat mluvené umělecké úkoly
Syllabus (in Czech)
 • - práce na textech významných českých básníků a prozaiků
 • - práce na textech významných světových básníků a prozaiků
 • - rozdíl mezi čteným a mluveným projevem nejenom na jevišti
 • - spolupráce s pedagogem hlavního oboru při výslovnosti a výrazu
Literature
  recommended literature
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2003. info
 • Božena Šmajsová Buchtová – Rétorika, vážnost mluveného slova – Grada Praha 2010
 • Eva Hájková – Rétorika pro pedagogy – Grada Praha 2011
 • Marie Maříková – Rétorika – manuál komunikačních dovedností – Professional - Praha 2002
 • Libuše Válková – Hlas individuality – AMU v Praze 2007
 • Sharon Ane Klingerová – Síla slov – Grada Praha 2015
 • Robin Kermode – Mluvte tak, aby vás druzí poslouchali – Grada Praha 2018
Teaching methods (in Czech)
V hodinách se střídá přednáška s ukázkami z praxe a samotná práce studentů:
- dechová, artikulační cvičení
- čtený a improvizovaný mluvený projev
- práce na konkrétních úkolech z hlavního oboru
Assessment methods (in Czech)
70 % účast ve výuce (v případě potřeby nabídka nahrazení výuky). Ověření teoretických znalostí formou rozhovoru před celou skupinou. Prezentace čtyř připravených různých textů před celou skupinou. Písemně vyhotovený a prakticky provedený předem zadaný text na téma Opera. Zápočet.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HF0111l