HF0099z Líčení

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Student specializace zpěv. Aktivní přístup ke studiu, motivace, tvořivost.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit se základy různých typů líčení a úpravy vlasů na koncertním pódiu i na jevišti. Tyto poznatky pak následně využít v projektech a výstupech ve Studiu Devítka a v Komorní opeře HF JAMU a také v umělecké praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vhodně se nalíčit pro různé příležitosti a různé typy charakterů na jevišti. Je také schopen pracovat s parukou. Vše využívá v umělecké praxi.
Syllabus (in Czech)
 • - seznámení s líčidly, typy líčidel, techniky odličování, seznámení se s náplní předmětu
 • - civilní základní líčení, to zahrnuje i lepení vousů, dělání monoklu, první nasazováni paruk
 • - stáří a stárnutí, tvoření charakteru a práce se stínováním - egyptské líčení - rokokové líčení
Literature
  recommended literature
 • Grimas. Make-Up voor professional en hobby, Pkb.ed. edition 1992, ISBN 978-9071269059
 • Kiddová, Jemma. Dokonalý make-up. Ikar 2011, ISBN 978-80-249-1553-1
 • Šestáková, Petra. Obrazová příručka o líčení. Grada 2007, ISBN 978-80-247-1981-8
 • JIRÁSKOVÁ, Marie and Hana CHARVÁTOVÁ. Líčení a maska Make up and masks. In Vidím, co neslyším. Ostrava: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 2007. 2 pp. Vidím, co neslyším. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka, cvičení, práce s líčidly, diskuzní metody, heuristické metody, metody vytváření dovedností, práce s obrazem.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní přístup k výuce během celého semestru, ukázka vlastního líčení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0099z