HF0053z Studium repertoáru s klavírem I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Galina Alechkevitch (seminar tutor)
doc. MgA. Jan Král (seminar tutor)
doc. Mgr. Šárka Králová (seminar tutor)
MgA. Marek Pala (seminar tutor)
doc. MgA. Marta Vašková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marta Vašková
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné složení přijímacích zkoušek na specializaci Zpěv, alespoň základní zkušenosti se spoluprací s klavírním doprovodem.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem a nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za zimní semestr.
Learning outcomes (in Czech)
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Syllabus (in Czech)
 • - spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení
 • - pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika
 • - studium lidových a umělých písní (nejméně 2)
 • - studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta
Literature
  recommended literature
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/HF0053z