HF0017l Filmmaking II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2.5. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H70017z Filmová tvorba II.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dále rozvíjet poznatky, získané v předmětu H70017z Filmová tvorba II, a prohloubit tak schopnosti realizace audiovizuálních děl a rozvíjení kreativity posluchače. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a kolektivních hodnocení výsledných projektů.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• fundovaně vysvětlit teoretické, metodologické a realizační základy audiovizuálního díla,
• na vysoké úrovni použít teoretické znalosti a dovednosti ve vlastní tvorbě,
• profesionálně plánovat a realizovat samostatně tvorbu audiovizuálního díla.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět umožní studentům další a rozsáhlejší aplikaci teoretických a praktických znalostí v oblasti audiovize a hudby v projektu, ve kterém lze experimentovat a pracovat v multidisciplinárním prostoru. Možné jsou poetické, dokumentární eseje, ale i jiné způsoby realizace.
 • Projekce vybraných autorů světové kinematografie a audiovize, hodnocení a diskuze.
 • Brainstorming (a spolupráce napříč katedry KKDR eventuálně v rámci cele JAMU).
 • Scauting a rešerše projektu.
 • Literární a výrobní příprava .
 • Scriptwriting development.
 • Zpracování, odevzdání a schválení technického scénáře a natáčecího plánu.
 • Zpracování kamerové koncepce.
 • Zpracování zvukové koncepce.
 • Kompozice filmové hudby.
 • Prezentace scénářů. Zpracovaní připomínek scénářů. Spolupráce s dramaturgy
 • Schválení realizace.
 • Realizace projektu.
 • Skladební střihová skladba a další dokončovací práce. Spolupráce s dramaturgy
 • Prezentace. Projekce a diskuze.
 • Reflexe. Zpracování odborné analytické reflexe vlastní audiovizuální umělecké tvorby.
 • Distribuce, marketing a rezence.
Literature
 • ČENĚK, D., PORYBNÁ, T. Vizuální antropologie -kultura žitá a viděná 2011. Pavel Mervart, 2010. ISBN 9788087378472.
 • PETRÁŇ, Tomáš. Ecce homo: (esej o vizuální antropologii). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISBN 978-80-7395-341-6.
 • ANDERSON, Barrie, GEYEN, Janie, L. Real-World Production Techniques . Sybex, 2012. ISBN-13: 978-0470876602.
 • LIGHT HONTHANER, Eve. The Complete Film Production Handbook.New York: Focal Press, 2010. ISBN-13 : 978-0240811505.
 • BENSON, W. a kol. The Rhetoric of the New Political Documentary. Illinois: Southern Illinois University. 2008. ISBN 9780809328369.
 • BARNOUW, Erik. Documentary: A History of the Non-fiction Film. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN-13: 978-0195078985.
 • LOWELL, Ross. Matters of Light & Depth. Lower Light Management. 978-0966250404.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, splnění zadaného úkolu a ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF0017l