HF0006z Electroacoustic Music I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Michal Indrák, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:05 116/3
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s historickými východisky elektronické hudby, které sahají od přelomu 19.století až po 50. léta 20 století. Důležitá bude i zvuková zkušenost a poslech skladeb významných skladatelů tohoto období.
Learning outcomes (in Czech)
Student předmětu se bude dobře orientovat v nových možnostech v oblasti hudební kompozice a hudební realizace, které byly dány rozvojem technologií od přelomu 19.století až po 50. léta 20 století.
Syllabus (in Czech)
 • První průkopníci elektroakustické hudby.
 • Podmínky vzniku a histotrické souvislosti.
 • Významní skladatelé: Ferruccio Busoni, Percy Grainger, Luigi Russolo, Darius Milhaud, Artur Honegger, André Jolivet, Paul Hindemith, Edgard Varèse, John Cage.
 • První elektronické hudební nástroje - Clavecin électrique, Telharmonium, Spharophon, Trautonium. Melochord.
 • Průzkumy vzniku zvuku.
 • První experimenty s nahráváním zvuku.
 • Poslech skladeb významných skladatelů tohoto období.
Literature
 • CAGE, J.: Silence. info
 • ROSS, Alex. Zbývá jen hluk: naslouchání dvacátému století. Praha: Argo, 2011. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 978-80-257-0558-2.
 • FORINASH, Kyle. Pitch, Loudness, Timbre [online]. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.opensourcephysics.org/osp/EJSS/4485/270.htm.
 • Chessa, Luciano, 1971- Luigi Russolo, futurist : noise, visual arts, and the occult / Luciano Chessa. Berkeley : University of California Press, 2012. ISBN: 9780520270633
 • FLAUVEL, John, FLOOD, Raymond, WILSON, Robin. Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals. Oxford: Oxford University Press, 2006. ISBN 0199298939/ISBN13: 9780199298938.
 • HOLMES, Thom a Terence M. PENDER. Electronic and experimental music: technology, music, and culture. 4th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978- 0415896368
 • FLAŠAR, Martin. Poème électronique: 1958: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5945-0.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Poslechové ukázky, videoukázky.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Maximálně 3 absence v docházce. Zápočet bude udělen za písemný test, který bude splněn alespoň na 50% a ověří teoretické znalosti.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/HF0006z