HF0006l Electroacoustic Music I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2.5. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Michal Indrák, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 8:30–10:05 116/3
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s historickými východisky elektronické hudby, které sahají od přelomu 19.století až po 50. leta 20 století. Důležitá bude i zvuková zkušenost a poslech skladeb významných skladatelů tohoto období.
Learning outcomes (in Czech)
Student předmětu se bude dobře orientovat v nových možnostech v oblasti hudební kompozice a hudební realizace, které byly dány rozvojem technologií od přelomu 19.století až po 50. léta 20 století.
Syllabus (in Czech)
 • Electroacoustic tape music.
 • Musique concrète.
 • Elektronische Musik.
 • Japonská a americká elektronická hudba.
 • Poslech skladeb významných skladatelů a experimentátorů tohoto období.
Literature
 • MOORE, Adrien. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138925039
 • CIPRIANI, Alexandro. GIRI, Maurizio. Electronic Music and Sound Design. Theory and Practice with Max 7. 3rd ed.vol 1. ISBN 978-88-99212-04-9.
 • CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8.
 • SHIMAZU, Takehito. The History of Electronic and Computer Music in Japan: Significant Composers and Their Works. In Leonardo Music Journal (4). Massachusetts: MIT Press, 1994, s. 102–106.
 • DEMMERS, Joanna. Listening through the Noise. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-538765-0.
 • COPE, David. Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style. Cambridge: The MIT Press, 2001. ISBN 0-262-03283-X.
 • HEIFETZ, Robin Julian, ed. On the wires of our nerves: the art of electroacoustic music. Lewisburg: Bucknell University Press, 1989. ISBN 0-8387-5155-5.
 • XENAKIS, Iannis. Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition. Maesteg: Pendragon Press, 1992. ISBN 978-1576470794.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Poslechové ukázky, videoukázky
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Maximálně 3 absence v docházce. Zkouška formou písemného testu, který musí být splněn alespoň na 50% a ověří teoretické znalosti.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF0006l