H81011z Physical Computing (Interactive Systems)

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jiří Suchánek (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Suchánek
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 15:10–16:45 113
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktický průzkum potenciálu elektronických software-hardware systémů v hudební a multimediální tvorbě
Syllabus (in Czech)
 • Obsahem předmětu je seznámit posluchače formou praktických cvičení se základními hardware-software platformami, stavebními prvky a programovacím jazykem používaným při realizaci vlastního multimediálního elektronického díla. (Předmět je z hlediska použitých prostředků a cílů zaměřen obecněji, než předmět Interaktivní technologie.) Osnova - Definice pojmu physical computing. - Mikroprocesory ( Arduino, Teensy, Atiny, Udoo, Raspberry apod.). - Programovací jazyk Wiring ( zjednodušené C++). - Vstupy: senzory - typy, jejich využití a zapojení. - Zpracování signálů ze senzorů. - Výstupy: audio, světlo, displej, motory, MIDI, data.
Literature
 • Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking, 2009, ISBN-10: 0415998735
 • Kelemen, Jozef: Kyberkreativita, Slezská univerzita, Opava, 2012
 • Platt, Charles: Make: Electronics (Learning by Discovery), Maker Media, 2009, ISBN-10: 0596153740
 • Horáček, Oldřich a kolektiv: Průvodce světem arduina
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006
 • Geist, Bohumil: Akustika Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005
 • Licht, Alan: Sound art, Beyond Music, Between Categories, 2007, ISBN-10: 0847829693
 • Karvinen, Kimo: Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi, Maker Media, 2014, ISBN-10: 1449367089
 • Smirnov, Andrey: Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th century Russia, London, 2013, ISBN 3865607063
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H81011z