H81011l Physical Computing (Interactive Systems)

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Jiří Suchánek (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Suchánek
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 15:10–16:45 113
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktický průzkum potenciálu elektronických software-hardware systémů v hudební a multimediální tvorbě
Syllabus (in Czech)
 • Obsahem předmětu je prohloubení znalostí ze zimního semestru a seznámení studentů s problematikou využití mikroprocesorů pro syntézu a processing audiosignálu. Ukázky realizovaných pokročilých projektů a jejich analýza. Osnova: - Komunikace mezi mikroprocesory a PC. - Práce s audio signály v - Syntéza. - Processing. - Robotika. - Ukázky pokročilých projektů využívající „physical computing“ v různých oblastech umění. - Budoucí potenciál a rizika technologií.
Literature
 • Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking, 2009, ISBN-10: 0415998735
 • Kelemen, Jozef: Kyberkreativita, Slezská univerzita, Opava, 2012
 • Smirnov, Andrey: Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th century Russia, London, 2013, ISBN 3865607063
 • Horáček, Oldřich a kolektiv: Průvodce světem arduina
 • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006
 • Licht, Alan: Sound art, Beyond Music, Between Categories, 2007, ISBN-10: 0847829693
 • Geist, Bohumil: Akustika Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005
 • Platt, Charles: Make: Electronics (Learning by Discovery), Maker Media, 2009, ISBN-10: 0596153740
 • Karvinen, Kimo: Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi, Maker Media, 2014, ISBN-10: 1449367089
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H81011l