H75005z Ethnomusicology

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 8:30–10:05 113
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání přehledu o lidové hudbě a hudbě tzv. vyšších kultur celého světa z hlediska zvukové zkušenosti, historického zařazení i estetických a teoretických aspektů, zakotvení evropské artificiální hudby v tomto kontextu, a v neposlední řadě i předestření základů etnoorganologie.

Syllabus (in Czech)
 • Posluchači získají v tomto předmětu přehled o lidové hudbě a hudbě tzv. vyšších kultur celého světa z hlediska zvukové zkušenosti, historického zařazení i estetických a teoretických aspektů, dozví se o metodách analýzy a možnostech zápisu, budou seznámeni s ukázkami fenoménů mimoevropské a lidové hudby. Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

  ZS:
  Metody a definice etnomuzikologie. Tradiční kultura.
  Stratifikace hudebních projevů člověka z hlediska historického a geografického, možnosti a limity tohoto přístupu.
  Nutné základy antropologie, původ a stěhování etnik.
  Tradiční hudba jednotlivých geografických celků.
  LS:
  Hudba vyšších kultur, teoretický a estetický základ, časové zařazení ve vztahu k evropské hudbě.
  Metody analýzy a možnosti zápisu.
  Ukázky fenoménů mimoevropské a lidové hudby do kompoziční praxe evropské artificiální hudby.
Literature
 • Nettl, B.: Music in primitive culture, Harvard University Press, Cambridge, 1955. info
 • Jurková, Z. a kol.: Kapitoly z mimoevropské hudby, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001. info
 • Sambamoorthy, P.: South Indian Music, Madras, 1983. info
 • Deva, B.Ch.: An introduction to Indian music , New Delhi , 1981. info
 • Shigeo, K.: The traditional music of Japan, Ongaku no tomo sha edition, Tokyo, 1984. info
 • Song, P.: Korean Music, Jimoondang Publishing Company, 2000. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá hromadně formou poslechu a analýzy nahrávek, vypracovávání analýz a určení neznámého zvukového materiálu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H75005z