H70074z Image Theory

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 18:30–20:05 116/3
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenty se základními principy: vnímání obrazu, psychologie recipienta, sociologie a obrazová kultura, kontext, prostor, barva, figura, abstrakce, kompozice malířského, scénického, filmového obrazu, vývojové tendence.

Syllabus (in Czech)
 • Významné osobnosti kritického myšlení v audiovizi, výběr textů a esejů. Projekce a diskuze Zpracovávání inspiračních podnětů. Tvorbu vlastních rezencí a kritik. Úvod do kritického myšlení. Kritika jako základ pro vlastní tvorbu. Seznámení s tvorbou audiovizuálních a jiných umělců. Diskuze a a rozbor specifických přístupů. Historický přehled kritického myšlení v audiovizi. Kritika kamerové kompozice Kritika zvuku Kritka práce s časem Kritika práce s prostorem Kritika střihové skladby Projekce a diskuze Původní myšlenka, námět, syžet. Alternativní možností zpracování předsnímacích audivizuálních děl.
Literature
  required literature
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • Deleuze, Gilles: Film 1/Obraz - pohyb. Praha 2000. info
 • Gilles Deleuze: "Film 2/ Obraz - čas", NFA Praha, 2006. info
  recommended literature
 • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
 • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
 • Bordwell, David : Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • Jasný, Vojtěch: Život a film. info
 • Mark JANCOVICH ed.: Quality Popular Television. British Film Institute 2003. info
 • Pudovkin Vsevolod: Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnou. In Výběrová řada doktorských prací. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2007, 180 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-22-7. Obsah info
  not specified
 • Časopisy: Film a doba, Iluminace. info
 • Časopisy Iluminace, Cinepur, Film a doba. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • REA, Peter W. and David K. IRVING. Producting and directing the short film and video. 4th ed. USA: Focal Press, 2010, 424 pp. ISBN 978-0-240-81174-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška+seminář
Assessment methods (in Czech)
Zimní semestr: písemná zkouška
Letní semestr: písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70074z