H70065l Základy teorie kompozice II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/2. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70065z Základy teorie kompozice II )
Zájem o vhled do oblasti výstavby uměleckého díla odvíjejícího se v čase. Doporučuje se kombinovat s předměty praktického komponování v oblasti akustické nebo elektronické a počítačové hudby a předpokládá se absolvování předmětu Základy teorie kompozice I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Zimní semestr:
  1. Umělecké dílo, jeho struktura, proces a prvky jeho výstavby. Možnosti parametrizace v různých uměleckých druzích. Formotvorné možnosti parametrů.
  2. Řád, princip, forma, prvek. Specifika strukturace hudebního díla. Hierarchie prvků a její pohyblivost. Faktor kvantity a kvality prvků.
  3. Obecné výstavbové principy díla a jejich hierarchie: Vymezení terénu a rolí, posloupností a klíčů. Obecné výstavbové principy: Principy selekce a restrikce prvků.
  4. Obecné výstavbové principy: Principy hierarchizace a vyvažování a princip vztahu.
  5. Obecné výstavbové principy: Princip koexistence a návaznosti a podoby jeho aplikace.
  6. Obecné výstavbové principy: Multivariační a zcelovací principy.
  7. - 8. Organizace a náhodnost. Obecné výstavbové principy: Principy náhodnosti, neurčitosti a alternativnosti.
  9. Obecné výstavbové principy: Principy neurčitosti, oscilace, kontrapozice a latence.
  10. Minimalizace a maximalizace. Aplikace obecných principů v praxi.
  11. Principy týmové kooperace. Kompozice multimediálních děl.
  12. Kompozice a improvizace.
  13. Zápočet

  Letní semestr:
  1. Uspořádání hudby v čase. Uspořádání zvukových barev (hierarchie, vyváženost, formotvornost, průběh hustot atd.) a prostoru.
  2. Tektonika. Výběr a dramaturgie vrstev a ploch, stanovení proporcí, vztahů a hierarchií. Mikro versus makrosvět díla.
  3. Statičnost, evolučnost, konstantnost a variabilnost prvků a celků.
  4. Elementární svébytný proces, struktura, vlastnosti, třídění.
  5. Procesy v jednotlivých parametrech díla a procesy ovlivňující jeho formu.
  6. Obecná typologie procesů a jejich dramaturgie.
  7. Aplikace procesuality v současných kompozičních směrech.
  8. Transference a transcendence.
  9. - 11. K některým současným přístupům ke kompozici
  12. Závěrečné shrnutí.
  13. Zkouška
Literatura
 • MEDEK, I., PIŇOS., A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU, Brno, 2004. info
 • MEDEK, I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU, Brno, 1996. info
 • IŠTVAN, M.: Jednohlas v soudobé hudbě, JAMU, Brno, 1989. info
 • VOGT, H.: Neue Musik seit 1945, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1982. info
 • PARSCH, A., PIŇOS, A., ŠŤASTNÝ, J.: Transference hudebních elementů v kompozicích současných skladatelů, JAMU, Brno, 2004. info
 • SUTHERLAND, R.: New Perspectives in Music, sun tavern fields, London, 1994 The Undercurrents, edited by Young R., Continuum, London, New York, 2005. info
 • VIOLA, B.: Reasons for Knocking at an Empty House, in: Writings, 1973-1984. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, London, 2001. info
Výukové metody
Tvorba díla, některé současné kompoziční metody a přístupy s možnostmi aplikace kompozičních postupů při tvorbě multimediálního díla.
Metody hodnocení
Zápočet, zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H70065l