H70064z Basics of Composition Theory I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 10:10–11:45 116/3
Prerequisites
Hlubší zájem o problematiku soudobé hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
orientace v hudbě 20. století z hlediska skladatelské techniky

Syllabus
 • Předmět Základy teorie kompozice I má zprostředkovat rozhled po hlavních kompozičních stylech, osobnostech a dílech 20. století, a to z hlediska kompoziční techniky. V základních obrysech sleduje předmět Teorie kompozice I, je však uzpůsoben pro studenty, kteří nejsou z Katedry kompozice. Výuka probíhá formou výkladu, poslechu nahrávek, čtení partitur, pojmenovávání a analýzy.

  - fragmentace hudebního myšlení na počátku 20. století, různost tohoto jevu u Stravinského, Weberna a Janáčka
  - Stravinskij - bitonalita, střídavé takty, ostinata a další prvky jeho techniky
  - Bartók - alfa akord, oktatonická škála, střety sekund, symetrie, zlatý řez ad.
  - 2. vídeňská škola s důrazem na webernovský punktualismus, intervalovou redukci a symetričnost v práci s dvanáctitónovou řadu, Klangfarbenmelodie ad.
  - průkopníci nového zvuku - Varése, Cagovy bicí a preparovaný klavír, Cowelovy clustery, Partch ad.
  - Messiaen, jeho mody, rytmy, instrumentace apod.
  - serialismus tří zakladatelů - Boulez, Stockhausen, Nono
  - náhoda, indeterminismus a ticho - John Cage
  - témbrová hudba několika typů - Penderecki; Ligeti a Xenakis; Lachenmann a Sciarrino
  - aleatorika - Lutosławski ad.
  - minimal music - fázový posun, building patterns ad. (Reich), aditivní technika (Glass), hoquetus (Andriessen)
  - další vývoj zakladatelů avantgardy (Ligeti Horntrio, Stockhausen Mantra a Stimmung ad.)
  - solitéři - Feldman (zpomalený čas, tichá hudba, rytmické labyrinty) Crumb (grafická notace, koláž), Kabeláč ad.
  - postmoderní neostyly - polystylovost (Schnittke), od klastru k trojzvuku (Górecki), tintinabulli (Pärt) ad.
  - Scelsi a spektralismus (Grisey)

Literature
 • BARTHELMES, Barbara: Raum und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys, Wolke Verlag, 1995. info
 • BURKHOLDER, J. Peter: All Made of Tunes: Charles Ives and the Uses of Musical Borrowing. CT: Yale University Press, New Haven 1995. info
 • HAUER, Josef Matthias: Zwölftontechnik, Universal Edition, Wien 1926. info
 • HUFSCHMIDT, Wolfgang: Denken in Tönen, PFAU Verlag, Saabrücken 2004. info
 • ORLEDGE, Robert: Satie the Composer. Oxford University Press, London 1990. info
 • HRČKOVÁ, Naďa: Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2). česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
 • PFROGNER, Hermann: Die Zwölfordnung der Töne, Amalthea Verlag, Wien 1953. info
 • RICKARDS, Guy: Hindemith, Hartmann and Henze, (20th century composers), London: Phaidon, 1995. info
 • SCHÖNBERG, Arnold: Styl a idea. Arbor vitae, Praha 2004. info
 • CLAREN, Sebastian: Neither. Die Musik Morton Feldmans, Wolke Verlag, Hofheim 2000. info
 • DeLIO, Thomas (ed.): The Music of Morton Feldman. Excelsior Music Publishing Company, New York 1996. info
 • DREES, Stefan: Architektur und Fragment: Studien zu späten Kompositionen Luigi Nonos. Saarbrücken: Pfau-Verlag 1998. info
 • FERNEYHOUGH, Brian: Collected Writings, Harwood Academic Publishers, 1995. info
 • HENCK, Herbert: Experimentelle Pianistik, Schott, Mainz 1994. info
 • KLÜPPELHOLZ, Werner: Mauricio Kagel 1970-1980, DuMont, Köln 1981. info
 • LUCIER, Alvin: Reflections. Interviews, Scores, Writings. 1965-1994, Edition MusikTexte, Köln 2005. info
 • MÖRCHEN, Raoul (ed.): Morton Feldman in Middelburg. Words on Music, Edition MusikTexte, Köln 2008. info
 • PRITCHETT, James: The Music of John Cage. Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 1993. info
 • RZEWSKI, Frederic: Nonsequiturs/Unlogische Folgen, Edition MusikTexte, Köln 2007. info
 • SAXER, Marion: Between Categories. Studien zum Komponieren Morton Feldmans von 1951 bis 1977. info
 • WOLFF, Christian: Cues/Hinweise, Edition MusikTexte, Köln 2003. info
 • Edice Musik Konzepte. Edition Text+Kritik, Gmbh, München The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions. Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
Teaching methods
Přednáška
Assessment methods
Exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70064z