H70061z Basics of Instrumentation I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:50–13:25 116/3
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Osvojení hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové techniky hry na hudební nástroje. Rozšíření metod instrumentace na nejširší škálu akustických zvukových zdrojů včetně přesahu do elektroakustické hudby. Výzkum přesahů instrumentace do sémantické struktury uměleckých děl. Analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek.

Syllabus (in Czech)
 • Zaměřeno na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje. Teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, zařazení nástrojů neorchestrálních, historických, etnických i znějících objektů ainstalací. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

  • nástroje jednotlivých orchestrálních skupin s příslušnými rodovými členy a ostatními nástroji stejného systematického zařazení (včetně neorchestrálních,historických, etnických), přehled standardních a rozšířených technik hry, včetně způsobu jejich zápisu
  • rozvrstvení možností sólového nástroje, kombinace nástrojů na základě jejich (ne)příbuznosti, možnosti hledání souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických, sémantických a jiných.
  • barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek
  • studie pro sólové nástroje a komorní sestavy a následná transkripce pro zásadně rozdílné obsazení - v rozsahu dílčích formových úseků
  • individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného hudebního nástroje
  • individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb
  • neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí
  • podrobně bicí nástroje membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, elasmatofony) komerčně vyráběné i etnické
  • využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky atd.
Literature
 • Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha 1971. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Burghauser Jarmil, Špelda Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí Přednáška a cvičení, St 9:20 - 10:55, učebna 116/3
Assessment methods (in Czech)
zápočet+klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70061z