H70059z Basics of Dramaturgy and Directing

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student získá základní orientaci v tvůrčích postupech režijní a dramaturgické praxe. Bude seznámen s relevantními teoretickými pojmy spojenými s režií a dramaturgií v oblasti audiovize a multimediální kompozice. Seznámí se s dílem a metodami výrazných osobností audiovize. Dosáhne orientace v hlavních vývojových tendencích v dějinách audiovizuální tvorby. Studenti se naučí pracovat svobodně s různými přístupy, které mohou přesahovat limity klasické audiovizuální tvorby
Learning outcomes
Výstupem budou průběžná cvičení a závěrečný projekt. Tato praktická cvičení slouží k individuálnímu uchopení rozmanitých možností tvorby. Vlastní reflexe je základem pro další diskuzi.Nezbytný předpoklad pro vývoj práce režiséra a dramaturga- Tvorba kritických námětů a posudků .
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do literárního zpracování původní myšlenky. Původní myšlenka, námět, syžet. Další možnosti literárního zpracování. Úvod do typologie: žánry, mezi-žánry v dokumentární tvorbě a fikci. Překračování hranice žánrů. Žánry s přesahem do umělecké fikce a experimentů. Téma Obhlídky, předlohy, zdroje, prameny Film analog a digitální. Praktické cvičení Kamera Světlo Střih Zvuková postprodukce. Zvuk ja skladební prvek audiovizuálních umění. Práce s nehercem Diegetický zvuk Nediegetický zvuk Zadání cvičení Vývoj námětu Obrazová koncepce Práce se zvukovými složkami. Synchron, asynchron, komentář. Zadání závěrečného projektu
Literature
  required literature
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Bordwell, David : Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. info
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
  recommended literature
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
 • David A.Cook: A History of Narrative Film. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Elmar Klos: Dramaturgie je když. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
 • Jasný Vojtěch: Život a film. info
 • M. Rabiger: Directing - Film Techniques and Aesthetics. info
 • Pudovkin Vsevolod: Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982. info
 • Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyse (u všech různá vydání). info
 • Eve Light Honthaner The Complete Film Production Handbook   978-0240811505 Focal Press
 • Lukáš Baran, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Daniel Souček.Česká kameramanská škola,. Nak. Lapton Studio, 2020 ISBN: 978-80-907866-0-8
 • BOX, Harry C. Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution. 4th ed. Boston, MA: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81075-1. info
 • SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. (Czech and Slovak Television Film of 60ties: Intersections with Film New Wawe). In Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. Brno: JAMU Brno, 2007, 178 pp. ISBN 80-86928-22-5. info
 • PLEŠÁK, Miroslav. Herec jako inspirační zdroj dramaturgie (Actos as Dramaturgical Inspiration). In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007, p. 133-140. ISBN 978-80-86928-24-1. info
  not specified
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, 2004. info
 • Leo Braudy, Marshall Cohen: Film Theory and Criticism. info
 • Patricia Aufderheide, Documentary film: a very short introduction. New York: Oxford University Press 2007. info
 • Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line). info
 • AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Druhé. Brno: Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, 1984. info
Teaching methods (in Czech)
13. hod přednáška- nepovinně , 13 seminář - povinně
Assessment methods (in Czech)
Reflexe a analýza odevzdaných cvičení a projektů. zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70059z