H70057l Photography

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/3/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 13:30–15:05 116/3
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70057z Photography )
Student se orientuje v technických a technologických základech fotografování.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Získání přehledu a poznatků s černobílým negativním a pozitivním materiálem. Orientace v tuzemské nabídce barevných inverzních a negativních materiálů. Nabytí teoretických znalostí nutných k zvládnutí černobílého fotografického procesu negativ - pozitiv. Základní orientace ve fotografických přístrojích, schopnost volby fotog. přístroje pro daný fotog. záměr. Teoretické uvedení do problematiky digitální fotografie. Práce ve fotokomoře bez fotog. negativu - fotogram.

Syllabus (in Czech)
 • ZS: Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím černobílé, barevné a digitální fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí černobílého fotografického procesu od negativu po pozitiv. Učí je zvolit pro tvůrčí záměr vhodný fotografický materiál a odpovídající techniku. LS: Kurz seznamuje studenty s praktickým užitím digitální fotografie. Seznamuje je se základy osvětlovací techniky a vede je k zvládnutí základů digitální fotografie. Učí je zvolit pro tvůrčí záměr vhodný technologický postup a odpovídající techniku.

  Osnova výuky ZS:
  Úvod do problematiky výtvarné dokumentační fotografie
  Úvod do dějin fotografie
  Fotografické přístroje klasické
  Vývoj ,konstrukce
  Fotografické přístroje digitální
  Vývoj ,konstrukce
  Expozice -clona -čas
  Fotografické materiály
  Digitální versus klasická fotografie
  Zadání vizuálních cvičení - hodnocení
  Osnova výuky LS:
  Praktické zvládnutí základů ateliérového osvětlování a fotografické.techniky
  Reprodukce plošných předloh obraz,kresba,...
  Praktická ateliérová cvičení
  Základy fotografování prostorových objektů plastika ,předněty užitého umění Praktická ateliérová cvičení
  Zadání závěrečná práce - hodnocení
Teaching methods (in Czech)
přednáška / seminář
Assessment methods (in Czech)
prezenční listina
Požadavek udělení zápočtu za ZS. Praktická práce dle zadání:
1. AUTOPORTRÉT - JMÉNO
2. PRIORITA ČASU / dvě srovnávací fotografie/
3. PRIORITA CLONY / dvě srovnávací fotografie/
4. OHNISKO OBJEKTIVU / dvě srovnávací fotografie/
5. BARVA - ČERNOBÍLÁ / dvě srovnávací fotografie/
Klasifikovaný zápočet za LS na základě zadaného úkolu:
Fotografie č. 1. Autoportrét
2Reprodukci obrazu nebo jiné plošné předlohy / 1ks
Reprodukci obrazu záměrně chybně nafotografovaného (sbíhající se linie, podhled, nadhled atd.) / 1ks
3 Fotografie užitého předmětu (sklo, porcelán, šperk, nábytek, textil, atd.) / 2ks
4 Plastika - objekt v exteriéru (celek, polocelek, detail, práce se světlem, kompozicí,volba stanoviště, atd.)/ 6ks
5 Fotografie interiéru - expozice výstavy / 3ks
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70057l