H70056B Visual composition in time

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Letní semestr je věnován praktickým cvičením, od práce s meotarem po složitější postprodukční softwary se zdůrazněním jejich myšlenkového koridoru manipulace a možností, jež nabízejí.

Syllabus (in Czech)
  • Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).

    Praktická cvičení.
Literature
  • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006. info
  • Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška, konzultování vlastního projektu během semestru a jeho následné předvedení a ústní obhajoba zvolených postupů k jeho realizování.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70056B