H70056A Visual composition in time

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Zimní semestr je věnován teoretickému seznámení se s možnostmi a způsoby práce s pohyblivým obrazem, zejména těch, které předcházely digitální technologii.

Syllabus (in Czech)
  • Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).

    Prehistorie a historie optických nástrojů, filmu, analogového a digitálního videa.
Literature
  • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006. info
  • Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, esej na zadané téma (2 normostrany).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70056A