H70055B Video

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Contact Person: doc. Mgr. Richard Fajnor
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování kurzu "Základy digitálního videa" nebo dovednosti v obdobném rozsahu doložené vlastní tvorbou.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je pomoci studentům ovládnout takové technické prostředky a tvůrčí postupy při zpracování pohyblivého obrazu, kterými nejpříměji vyjádří své představy a cíle.

Syllabus (in Czech)
 • Dílna je věnována aplikaci a kreativnímu využití efektových a kompozičních programů, zejména Adobe AfterEffects, Discreet Combustion a Mirage, ve spolupráci s dalšími programy používanými při vytváření střihu videa (speciální efekty, morphing, animace ad.). V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti obrazové postprodukce.

  Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.
  Výstupy studia a kompetence:
  Seznámení se s příklady řešení obrazových videokompozic jiných tvůrců (Vašulkovi, Godard & Mieville ad.) a osvojení si práce v soudobých programech a metodách využívaných při zpracovávání videoobrazu.
Literature
 • On-line tutorialy: www.creativecow.com; www.videocopilot.net. info
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com). info
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Discreet (www.discreet.com). info
 • Weiser, Antonín: Nové materiály a možnosti digitálního maskování a kompozic, FAMU Praha. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška / cvičení
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
Klasif. zápočet: hodnocení zrealizovaného vlastního projektu studenta v oblasti obrazové postprodukce.
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu. Z toho vyplívá 50% povinná účast.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70055B