H70055A Video

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Richard Fajnor
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bezproblémové zvládnutí základního řetězce zpracování videoobrazu pomocí současných počítačových technologií: střih v nejpoužívanějších programech (FinalCut Pro, Premiere Pro), příprava grafiky pro film (Photoshop, Illustrator), zpracování zvuku (SoundForge, Wavelab, Cubase, Nuendo), finalizace celého projektu v nejžádanějších výstupech, tedy příprava a masterování DVD disků (ReelDVD, Scenarist, Encore) a ukotvení obrazového materiálu na internetu (Cleaner, ProCoder, RealNetworks, Quicktime).

Syllabus (in Czech)
 • Prakticky orientovaný kurz zabývající se zpracováním videa v počítači s důrazem na rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností studentů. V kurzu je upřednostňován individuální přístup a pomoc s řešením konkrétních problémů studenta (či skupin s obdobnou úrovní dovedností) v oblasti digitálního videa.

  Vyjde z dovedností a požadavků přihlášených studentů.

  Výstupy studia a kompetence:
  Základní soběstačnost v oboru: zvládnutí nelineárních střižen a videozařízení, kterými disponuje Kabinet video a Ateliéry video/multimedia/performance (nebo jim podobných).
Literature
 • Manuály, uživatelská fóra a rozcestníky fy Adobe (www.adobe.com). info
 • On-line tutorialy: www.creativecow.com; www.videocopilot.net. info
 • Čada, O.: Digitální video krok za krokem. Grafika Publishing, Praha 2002. info
 • Beránek, P.: Digitální video v praxi. Computer Press, Praha 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: konzultace nad realizací vlastního projektu v oblasti zpracování pohyblivého obrazu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70055A