H70052l Media Theory - Introduction

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Filip Johánek (lecturer)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 11:00–12:35 MU N21
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70052z Media Theory - Introduction )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je zmapovat základní terminologii a tematické okruhy studií nových médií a technologické a textuální vlastnosti nových médií, přičemž důraz je kladen na zvládnutí základního pojmového aparátu, zahrnujícího koncepty digitality, hypertextuality, remediace a konvergence, virtuality a kybertextu. Součástí kurzu je osvětlení základních technologických a historických fakt spojených s novými médii. Na konci kursu bude student schopen: Definovat základní pojmy z oblasti umění nových médií: nová, digitální, interaktivní média; na vztah informačních technologií a post-moderny; vztah umění a techniky/médií. Vysvětlit vztahy mezi konceptuálním, technickém a kulturním rámci nových médií. Shrnout poznatky z oblasti diskurzu teorie a estetiky umění nových médií a techno-, či "kyber-kultury".

Syllabus (in Czech)
 • Kurz uvádí do problematiky nových médií. Posluchači se seznámí se základními pojmy teorie interaktivních médií, základními metodologiemi a strategiemi výzkumu umění nových médií.

  ZS:
  Studia nových médií
  Definice a typologie médií
  Digitální média - technologické vlastnosti nových médií
  Kybertext a virtualita
  Kód / protokol
  Hypertext a hypermédia - teorie a historie hypertextu
  Multimédia, konvergence a remediace
  Nová média a sociální / kulturní prostor
  Historie nových médií

  LS:
  kybernetické paradigma a vizuální kultura
  nová-média; digitální-média; interaktivní média
  hypertext vs narativita
  binární kód a interaktivita - koncept rozhraní a vztah člověk-stroj
  imerze a zkušenost bytí v prostoru- technologie umělé nebo rozšířené reality
Literature
 • Landow, George P. Hypertext 2.0. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997. info
 • Handbook of new media :social shaping and consequences of ICTs : updated student edition. Edited by Leah A. Lievrouw - Sonia M. Livingstone. Thousand Oaks [Calif.] SAGE, 2006. info
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000 McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Brno Jota, 2000. info
 • Bolter, J.D, Grusin, R.: Remdiation. Understanding New Media, MIT Press,2000. info
 • Huhtamo, E.: From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media, In. Ed.Druckerey, T.: Electric Culture: Technology and Visual Representation, New York 1994. info
 • Manovich, L.: Principy nových médií, in Teorie vědy/Theory of Science, XI/XXIV/2/2002. info
 • Flusser, V.: Komunikológia, Bratislava 2002. info
 • Flusser, V.: Do univerza technických obrazů, Praha 2001. info
 • Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003. info
 • Manovich, L.: The Language of New Media, Mit Press 2002. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FF MU.
Assessment methods (in Czech)
Ukončení formou písemného testu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70052l