H70046z Filmmaking

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rodrigo Morales (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Rodrigo Morales
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:10–11:45 116/3
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je osvojení metod realizace audiovizuálních děl formou přednášek a samostatných úkolů a rozvíjení kreativity posluchače.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• vysvětlit teoretické základy dané problematiky,
• použít teoretické znalosti při aplikaci ve vlastní tvorbě,
• plánovat a realizovat tvorbu audiovizuálního děl.
Syllabus (in Czech)
 • Práce s námětem.
 • Prozkoumání vizuálních možností a práce se zvukovými složkami
 • Kamerová tvorba.
 • Zvuková tvorba.
 • Zpracování bodového scénáře.
 • Storyboard.
 • Zpracování, odevzdání a schválení literárního scénáře.
 • Zpracování technického scénáře k realizaci.
 • Prezentace scénářů a jejich reflexe.
 • Analýza vlastní audiovizuální umělecké tvorby a tvorby českých a zahraničních tvůrců.
 • Natáčení.
 • Střih a další dokončovací práce.
 • Prezentace.
 • Reflexe.
 • Distribuce.
Literature
 • Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha. info
 • Cieslar Jiří: Kočky na Atalantě, AMU, Praha, 2003. info
 • Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995. info
 • Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU. info
 • Karel Reisz: Umění filmové skladby. skripta FAMU. info
 • Aumont, Jacques: Le Cinema Et La Mise En Scene, Editeur:Armand Colin,Paris 2006, ISBN 2200340257. info
 • Aumont, Jacques: La Mise En Scene, Editeur: De Boeck, Paris 2001, ISBN 2804135645. info
 • Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha. info
 • BOX, Harry C. Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution. 4th ed. Boston, MA: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81075-1. info
 • REISS, John and CANDLER SHERI. Selling your film without selling your soul. 2. vyd. Los Angeles: Los Angeles: The Film Collaborative, 2011, 24 pp. ISBN 978-0-9838229-8-1. info
 • Jiří Voráč: Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. Host 2004. info
 • Štoll, Martin a kolektiv,ČESKÝ FILM, Režiséři-Dokumentaristé,Nakladatelství Libri, Praha 2009, ISBN 978-870-7277-417-3. info
 • VALUŠIAK, Josef. Střihovou skladbou k n-té dimenzi. 2., opr. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2000. 59 s. ISBN 80-85883-58-9.
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 80-7331-039-2.
 • SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let : průniky s novou vlnou. In Výběrová řada doktorských prací. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2007, 180 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-22-7. Obsah info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška. Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Hodnocení bude uděleno na základě docházky a splnění zadaného úkolu.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70046z