H70038z Electroacoustic Music composition

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr.art. Otto Wanke, MA (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Fri 17:40–19:15 115
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70038l Electroacoustic Music composition )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr

  Obsahové zaměření:

  - Stručná historie technických prostředků elektroakustické hudby
  - Základy práce v software Cubase
  - Základní technické znalosti potřebné pro produkci EAH
  - Základní práce se Samplery se zaměřením na Steinberg Halion

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Analogová syntéza počátku 20. století - Theremin (Těrmen Vox), Thaddeus Cahill (Teleharmonium), Ondes Martenot (Martenotovy vlny)
  • Konkrétní hudba
  • FM syntéza, vektorová syntéza, granulární syntéza, aditivní syntéza.
  • Digitalizace, práce se vzorky a efekty.
  • Základy práce v programu Cubase
  • Objasnění problematiky ASIO a GSIF.
  • Základy práce se samplerem Halion
  ¨
  Letní semestr


  - Základní estetické koncepty EAH
  - Práce s VST pluginy v programu Cubase
  - Základy práce se zvukovými efekty
  - Základy audio masteringu
  - Tvorba elektroakustické kompozice

  Osnova rozvrhových jednotek:

  • Estetika elektroakustické kompozice
  • VST model v programu Cubase
  • Efektování za pomocí externích VST modulů.
  • Základy masteringu.
  • Tvorba elektroakustické skladby.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70038z