H70035B Interactive Electronics

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Hrůza (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Všechny předváděné nástroje jsou určeny pro tvorbu interaktivních instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí a interaktivních divadelních prvků. Studenti aplikují znalosti na vlastní tvorbu (projekt).

Syllabus (in Czech)
 • Předmět je zaměřen na seznámení studentů s možnostmi využití tzv. grafických programovacích prostředí, zejména aplikace Max/MSP/Jitter na platforme Windows a MacOSX. Součástí kurzu je také praktické seznámení studentů s možnostmi využití alternativních hardwarových zařizení (MIDI kontroler, Multitouchscreen, senzorický systém iCube, autorský hardware...).

  1. Praktické seznámení se základním prostředí progamu Max/MSP 5.
  2. Společná realizace jednoduchých praktických projektů audio, video a 3D.
  3. Realizace drobných projektů s vzužitím alteranivního hardwaru (Arduino, atd.).
  3. Realizace samostaného projektu k zápočtu.
Literature
 • http://www.czcling74.com/forums. info
 • http://crca.ucsd.edu./~msp/techniques.html. info
Teaching methods (in Czech)
Semináře jsou povinné.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70035B