H70035A Multimedia Technology

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Hrůza (lecturer)
Guaranteed by
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti se seznámí s principy tzv.grafických programovacích prostředí, s možnostmi využití profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, jak projektovat a realizovat interaktivní audiovizuální instalaci, multimediální performance. Dále s problematikou tvorby autorského rozhraní (fyzický či virtuální interface) s možností využít lineární nebo nelineární dějovou linii vytvářenou v reálném čase - tvorba a používání hyper-strukturálních kompozic s intermediálním přesahem. Získané znalosti a dovednosti: Orientace v možnostech široké škály nástrojů pro tvorbu interaktivních multimediálních děl, instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí, interaktivních scénických prvků. Osvojení základního používání technologií MIDI, OSC, DMX. Osvojení modulárních a hyperstrukturálních principů práce s médii. Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty problematiky multimediálních technologií. Přehled profesionálních softwarových a hardwarových řešení, které se momentálně běžně používají pro multimediální prezentace, tvorbu specifických prostředí, VR a práci s prostorem, interaktivní instalace a živé akce. S tím souvisí také problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediálním přesahem. K tomu je zaměřena praktická část kurzu, která představuje úvod do práce se softwary typu Max/MSP/Jitter a PureData (v zahraničí dnes nejvyužívanější nástroje pro realizaci profesionálních multimediálních prezentací a instalací, nebo pro práci s obrazem a zvukem v reálném čase). Také budou samozřejmě prezentovány jejich alternativy typu EyesWeb, Processing, Adobe, Flash. Veškerá výše uvedená problematika a technologie bude prezentována i s ohledem na možnosti scénického (propojení osvětlovacích technologií s videoprojekcí, detekce pohybu herce na scéně atd.) a hudebního využití (mapování různých vizuálních prvků na zvukové či hudební parametry a obráceně). Výuka bude směrována k možnostem využívat obou nejrozšířenějších platforem osobních počítačů - Apple Mac OSX a Microsoft Win XP. Při výuce bude hojně využíváno obrazových a zvukových záznamů již realizovaných multimediálních děl u nás či v zahraničí (David Rokeby, Eric Singer, Art+Com, Palindrome, Drawn, Paul De Marinis atd.).

Syllabus (in Czech)
 • Přehledy profesionálních softwarových řešení pro multimediální prezentace, tvorba specifických prostředí, VR a práce s prostorem, interaktivní instalace, problematika tvorby autorského rozhraní (interface), multimediální performance, lineární a nelineární dějové linie v reálném čase - tvorba a používání hyperstrukturálních kompozic s intermediáním přesahem. Základní úvody do problematiky, historické souvislosti, časově dělená struktura přednášek dle jednotlivých okruhů problematiky, obrazové a zvukové ukázky.

  1. Teoretický úvod do problematiky, objasnění historických souvislostí, vysvětlení pojmů "interaktivita", či "intermedialita" atd.
  2. Představení široké škály nástrojů, přístrojů a technologií pro realizaci interaktivních systémů, multimediálních instalací, audiovizuálních performancí atd.
  3. Ukázka nejpoužívanějších programů, nabídnutí možné alternativy, srovnání nástrojů, které ctí modulární principy multimédií. Podrobnější seznámení s možnostmi tzv.grafických programovacích prostředí a uvedení možností jejich následné aplikace do osobních interaktivních projektů.
Literature
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • Miller Puckette: Theory and Technique of Electronic Music. info
 • Herbert M. McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura. info
Teaching methods (in Czech)
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70035A