H6FAG2z Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Winter 2014

The course is not taught in Winter 2014

Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Dana Drápelová (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60340FAz Repertoire Study with Piano I
navázání na zkušenosti z nižšího stupně studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • rozlišení sólové hry s doprovodem klavíru a hry komorní
  -přizpůsobivost v souhře a vnímání vzájemné spolupráce
  -rozvíjení základních návyků nutných pro spolupráci s klavíristou
  -interpretace klasických koncertů a sonát
  LS
  dbát na přesnost souhry interpreta a klavíristy v náročných technických pasážích a při agogických změnách v dané skladbě, zejména v romantickém období
  -ve skladbách z období baroka a klasicismu dbát na dodržování stylové interpretace, např. melodické ozdoby, dynamika, artikulace
  -sjednotit výrazové prostředky a nástrojové možnosti v rámci daného interpretačního stylu
Literature
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991. info
 • Quantz, J. J. : Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu Supraphon, Praha 1990. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. století SNKLHU, Praha 1958. info
 • Badura Skoda, E. und P. : Mozart-Interpretation Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H6FAG2z