H60371z Electroacoustic Studio Equipment I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Jiří Pejcha (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně vykonané přijímací řízení.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základních znalostí o elementárním studiovém vybavení potřebného pro záznam zvuku a hudby.
Seznámení s SW a HW prostředky pro záznam, základní editaci a úpravu audio nahrávek.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu je schopen:
• vyjmenovat a charakterizovat základní prvky analogového a digitálního nahrávacího řetězce,
• vyjmenovat a rozlišit druhy a typy mikrofonů a určit jejich vhodnost pro různé aplikace,
• používat ruční a stolní audio rekordéry,
• vytvořit vlastní zvukovou nahrávku.
Syllabus (in Czech)
 • Definování zvuku, základní pojmy fyzikální, fiziologické a hudební akustiky.
 • Elektroakustické měniče, principy přeměny, základní charakteristiky, vlastnosti a použitelnost.
 • Elektroakustický řetězec, možnosti zapojení, posloupnost a jeho logika, pracovní body elektronických zařízení jejich impedanční přizpůsobení, úrovně signálů.
 • Elektromagnetické a jiné rušení signálu.
 • Mixážní pulty, jejich varianty, pojmenování jeho částí, popis ovládacích prvků, tok signálu.
Literature
 • Jiří Pejcha, Jan Škubal - zvuk v divadle (skripta), JAMU 2005. info
 • Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý, Muzikus 2000. info
 • Domácí nahrávací studio - Daniel Forró, Grada 1996. info
 • Hudební akustika - Václav Syrový, AMU 2003. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení. Hromadná výuka. Řízená rozprava. Samostatná praktická činnost.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, znalostního písemného testu a samostatné seminární práce (záznam a zpracování tří audio nahrávek v "CD" kvalitě; text s popisem pracovní činnosti).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60371z