H60371l Electroacoustic Studio Equipment I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
BcA. Jiří Pejcha (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je schopnost pořízení a úpravy vlastního demosnímku v potřebné kvalitě pro potřeby dalšího rozvoje hry na hudební nástroj nebo své budoucí propagace a získání základní orientace v terminologii používané při komunikaci zvukový technik - interpret.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu je schopen:
• editovat zvukové nahrávky,
• upravovat hlasitosti, dynamiku a barvy zvukové nahrávky,
• pracovat s Plug-iny pro simulaci akustických prostředí zvukového záznamu,
• přemýšlet o audio záznamech v intencích technologické kvality a výsledného objemu dat.
Syllabus (in Czech)
 • Zvukové procesory, zařízení na úpravu zvukových záznamů, přehled, popis jejich činnosti
  Seznámení s multitrekovými DAW programy, základy nastavení projektu, signálová logika.
  Základy používání zvukových "Plug-ins" v DAW programech, rozdíly v práci při metodě Insert a Edit
  Formáty zvukových a datových nosičů, parametry digitálních záznamů zvuku
  Základní principy nahrávání a zachytávání zvuku, práce s přístroji
  Sound design jako umělecká disciplína, rozdíly mezi dokumentační činností a uměleckým projevem
Literature
 • Jiří Pejcha, Jan Škubal - zvuk v divadle (skripta), JAMU 2005. info
 • Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý, Muzikus 2000. info
 • Domácí nahrávací studio - Daniel Forró, Grada 1996. info
 • Hudební akustika - Václav Syrový, AMU 2003. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení. Hromadná výuka. Řízená rozprava. Samostatná praktická činnost.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, znalostního písemného testu a samostatné seminární práce (záznam a zpracování tří audio nahrávek v "CD" kvalitě; text s popisem pracovní činnosti).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60371l