H60356Nz Theory of Composition II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Martin Smolka (lecturer)
Guaranteed by
prof. Martin Smolka
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 15:10–16:45 011
Prerequisites
úspěšné uzavření studia kompozice v 1. ročníku bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Vybavit studenta znalostmi a dovednostmi ke kompozici se čtvrttóny. Rozšířit znalosti o dostupných prostředcích pro kompozici s textem, slovem, řečí, hlasem.

Syllabus
 • - pohled na skladbu a její atributy v procesu vzniku.
  - kompoziční proces a jeho hierarchizace, přístupy ke komponování hudby, historické souvislosti.
  - skladatel - interpret - posluchač
  - pohledy na řád hudební kompozice, prvky díla a obecné kompoziční principy jeho výstavby (restrikce/Selekce, hierarchizace prvků, princip vztahu, koexistence a návaznosti, multivariace/scelování, oscilace/kontrapozice, latence, procesuality, náhodnosti.
  - transference a transformace prvků ve skladbě, recyklace jako přístup ke kompozici
  - procesualita v hudbě - typy, vlastnosti a dramaturgie procesů v soudobé hudbě
  - forma hudební skladby se zaměřením na hudbu od 2. poloviny 20. století.
  - skladba jako koncept. Text a jeho role v hudební kompozici, soudobá vokální díla až po operu
  - další druhy umění a hudební kompozice - úvod do multimediality
  - ve cvičení doprovázeno rozbory, zvukovými i notovými ukázkami.
  - krátká kompoziční cvičení v jednotlivých technikách
Literature
 • Partch, Harry: Genesis of a Music. Da Capo Press, New York 1974. info
 • Burghauser, Jarmil; Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace, Panton, Praha 1967. info
 • Loudová, Ivana: Moderní notace a její interpretace. AMU Praha, 1998. info
 • Pudlák, Miroslav - Spektrální hudba (¨co to je?), His Voice, 2006/5. info
 • Grisey, Gerard - Did You Say Spectral? - Contemporary Music Review, 2000/19. info
 • Temat: Spektralizm - časopis Glissando, 2004/1, Warszawa. info
 • Eisner, Pavel: Chrám i tvrz, Praha, 1997. info
 • Goebbels, Heiner: Text jako krajina, His Voice, 2007/4. info
 • Nezval, Vítězslav: Moderní básnické směry. info
 • Jakobson, Roman: Poetická funkce, nakl. H+H, Jinočany 1995. info
 • Opelík, Jiří a kolektiv autorů: Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha 1969. info
 • Eagleton, Terry: Úvod do literární teorie, Triáda, Praha 2005. info
 • Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky, Praha 1967. info
 • Kolář, Jiří: Návod k použití (myšlení textu v praxi). info
 • Vrh kostek: česká experimentální poezie. Vybrali, uspořádali, úvod a doslov napsali Josef Hiršal a Bohumila Grögerová; Torst: Praha. info
 • Adámek, Jiří: Théâtre musical (Divadlo poutané hudbou), AMU Praha 2010. info
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Rozvrh: pondělí 15:10-16:40 učebna 011
Assessment methods
signature+exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60356Nz