H60343NAl Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (seminar tutor)
doc. Mgr. Dana Drápelová (seminar tutor)
doc. MgA. Jana Goliášová (seminar tutor)
Eva Macková (seminar tutor)
doc. MgA. Radim Pančocha (seminar tutor)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (seminar tutor)
Bohumír Stehlík (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Ryšánková
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60343NAz - Studium repertoáru s klavírem II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu jsou tyto: studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava skladeb různých stylových období pro absolventský recitál.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem;
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro absolventský recitál, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu v délce 70 min. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literature
  required literature
 • Repertoár různého slohového období. info
  recommended literature
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60343NAl