H60343FAl Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (lecturer)
doc. Mgr. Dana Drápelová (lecturer)
doc. MgA. Jana Goliášová (lecturer)
Eva Macková (lecturer)
doc. MgA. Radim Pančocha (lecturer)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (lecturer)
Bohumír Stehlík (seminar tutor)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60343FAz- Studium repertoáru s klavírem II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb předmětu Hra na nástroj. Příprava půlrecitálu v délce minimálně 30 minut. Součástí výuky předmětu je cvičení zvukové vyváženosti, rytmické a intonační preciznosti, frázování a komunikace s korepetitorem.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Syllabus (in Czech)
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání půlrecitálu.
 • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literature
  recommended literature
 • Quantz, J. J.: Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra Skripta JAMU, 1. vydání, Brno 1991.
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Dolmetsch, A.: Interpretace hudby 17. a 18. století, SNKLHU, Praha 1958.
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60343FAl