H60340z Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Marcela Jelínková (seminar tutor)
doc. MgA. Vladimír Hollý (seminar tutor)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (seminar tutor)
MgA. Libuše Pančochová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marcela Jelínková
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 8:30–12:00 201, Tue 13:30–20:05 204, Wed 8:30–13:00 201, Wed 13:30–20:05 204, Thu 13:00–20:00 202, Fri 13:00–20:00 202, Fri 13:30–20:05 204
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem, společná stavba frázování a podobně.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro vystoupení na semináři nebo na koncertě.
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
  • Nejméně jednoho vystoupení na semináři.
Literature
    recommended literature
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra, Brno 2001
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60340z