H60339N1z Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Winter 2014

The course is not taught in Winter 2014

Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jan Král (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Příprava k závěrečné zkoušce za zimní a letní semestr a k děkanským zkouškám. Nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři.

Syllabus (in Czech)
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika.
  Studium lidových a umělých písní (nejméně 2).
  Studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta.
Literature
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H60339N1z