H60324Az Aural Analysis I

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Conducting and Opera Directing Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 10:10–11:45 113
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je co nejlepší sluchová orientace v rámci chromatického tónového terénu, intervalů, modů, souzvuků po volný čtyřzvuk, intonační odchylky. V rytmické oblasti určení a produkce běžných rytmických útvarů, nepravidelných členění a kombinovaných metrických útvarů. Sluchová analýza spektrálního složení zvuku.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
poslechem analyzovat chromatickou hudební strukturu,
rozpoznat tonální, modální a souzvukové struktury a odhalit intonační odchylky,
aktivně intonovat intervaly a další útvary,
rozpoznat a vyjadřovat metrum a rytmické útvary,
odhalit chyby a být nápomocen při hudební interpretaci,
sluchem analyzovat spektrální složky zvuku a harmonická eventuálně neharmonická spektra.
Syllabus (in Czech)
 • Navázání na předchozí znalosti a dovednosti, prověření znalosti stavby stupnic, intervalů, dvojzvuků a trojzvuků.
 • Bezpečné zvládnutí základního tónového materiálu u klavíru.
 • Sluchové diktáty zaměřené na probíranou látku, intonace z listu.
 • Intervaly v chromatickém systému.
 • Kvintakordy, septakordy a jejich obraty, volný trojzvuk a čtyřzvuk
 • Stupnice a mody.
 • Intonační odchylky, neutrální sekundy, tercie, sexty a septimy.
 • Sluchová analýza a produkce produkce běžných rytmických útvarů, nepravidelných členění po septoly a kombinovaných metrických útvarů.
 • Sluchová analýza spektrální složky zvuku, harmonická a neharmonická spektra, výrazné alikvoty.
Literature
 • Doležil, M.: Intonace a elementární rytmus, HMVB Praha 1940. info
 • Lýsek, Fr.: Vokální intonace, Supraphon, Praha 1967. info
 • • SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění, 2003. Akustická knihovna (Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta. Zvukové studio). ISBN 80-7331-901-2.
 • • POŠ, Vladimír. Nová intonace: Rytmus ; Sluchová výchova. Praha: Edit, 1998.
 • • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. 8. vyd., (v Editio Bärenreiter vyd. 2.). Praha: Editio Bärenreiter, 2002. ISBN 80-86385-15-9.
 • • SPILKA, František. Sluchová cvičení: příklady k prohloubení hudebnosti. Praha: SNKLHU, 1955.
 • • ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika: pro posluchače filosofických a pedagogických fakult a akademií múzických umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka. Praktické úkoly, ověření dovedností v praxi.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60324Az